Unlimited Hosting Social Bookmarks Public Timeline

Доброволно пенсионно осигуряване

Пенсионно осигурителната система в България се осъществява чрез формирането на “Трите стълба”: · Първи стълб – държавното обществено осигуряване (ДОО). · Втори стълб – допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). То касае лицата родени след 31.12.1959 г. · Tретият стълб – доброволно пенсионно осигуряване (ДПО). Средствата постъпили по вторият и третият стълб са поверени за управление […]

Подробно

Защо мениджърите и счетоводителите имат различна представа за “печалбата”

Много често когато счетоводител представя на менидъжра на дадена фирма отчет възниква спор относно печалбата. Мениджърите са по-склонни да поставят знак на равенство между пари и печалба, докато за счетоводителите печалбата се формира като резултат от спазването на определена съвкупност от правила. За да се преодолее това разминаване в представите е необходимо да бъде разбрана […]

Подробно

Трудово досие

Личното трудово досие представлява съвкупност от писмени документи, които са свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя и са регламентирани от Кодекс на труда (КТ) и Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. От съдържанието на отделни нормативни актове, както и от установената практика при прилагането им се […]

Подробно